Kelionių draudimas

Jūsų saugios kelionės garantas – kelionių draudimas. Kelionės metu būkite ramūs ir užsisakykite kelionių draudimą bet kuriame Kelionių Centro „Megaturas“ biure.

Kelionių draudimas

Apie draudžiamąjį įvykį Draudėjas privalo pranešti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ir pateikti išlaidas patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai to negalima buvo padaryti dėl pateisinam priežasčių.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui, kai apdraustajam būtinas gydymas užsienyje stacionarinėje gydymo įstaigoje apie draudžiamąjį įvykį būtina pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 val.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti draudimo bendrovei:

  • Anketa;
  • banko rekvizitai;
  • gydytojo išrašas (gali būti kopija);
  • sutikimas rinkti informaciją;
  • čekių ir sąskaitų originalai;
  • poliso kopija.

Draudžiamieji įvykiai  gali būti registruojami bendruoju ERGO draudimo telefonu 1887 (visą parą), el.paštu asistavimas@ergo.lt arba atvykus į žalų administravimo skyrių.

Žalų administravimo skyrių adresus bei darbo laiką galite peržiūrėti internetinėje svetainėje, adresu http://www.ergo.lt/lt/contacts/index.

Į viršų